Inloggen
2 min lezen

Is een elektronische handtekening rechtsgeldig?

07 juli '17

Het antwoord is ja.

Hoe belangrijker een contract is, hoe sterker je bewijs moet zijn dat de handtekening die eronder staat ook écht van degene is met wie je het contract bent aangegaan. Bij een gewone handtekening – pen op papier – gaat een rechter er meestal vanuit dat het contract inderdaad tot stand is gekomen. Maar ook voor elektronische handtekeningen zijn er slimme authenticatiemethodes om aan te tonen dat het contract door de juiste persoon is getekend.

Ontdek de slimmigheden van Stiply.

Waarom moet je dat bewijzen?

We maken contracten om vast te leggen wat er tussen twee of meer partijen is afgesproken. Een contract vormt de basis van het werk dat wordt uitgevoerd. Bij discussie over de afspraken wordt teruggevallen op het contract. Wat staat daar nu eigenlijk in? Een contract dat elektronisch ondertekend is levert bewijs op, net als een papieren contract dat met pen is ondertekend. Hoe sterk dat bewijs is, hangt af van hoe zeker je weet wie de handtekening heeft gezet.

Benieuwd hoe digitaal ondertekenen werkt?

Een elektronische handtekening is betrouwbaar

Elektronisch ondertekenen rechtsgeldigheid?

E-signing, digitaal ondertekenen, e-handtekening... er zijn nogal wat termen voor de elektronische handtekening. En we doen er in deze blog nog een paar bij om het allemaal uit te leggen. Als je een contract elektronisch wilt laten ondertekenen, moet je ervoor zorgen dat het contract enkel en alleen terecht komt bij de ondertekenaar. Dat kan door je contract beschikbaar te maken via een link in de mail van ondertekenaar. Het e-mailadres van de ondertekenaar is in principe immers alleen toegankelijk voor de ondertekenaar zelf, dus is het redelijk zeker dat je contract door de gewenste persoon wordt ondertekend. Hierdoor is de authenticiteit van de handtekening, zeker bij eenvoudige contracten, meestal betrouwbaar genoeg. Ook het opslaan van loggegevens, zoals het IP-adres en browsergegevens van de ondertekenaar, dragen bij aan de betrouwbaarheid van de elektronische handtekening.

Wist je trouwens dat je een geldige incassomachtiging kunt verkrijgen?

Extra zekerheid met sms of iDIN

Ook op andere manieren is de ondertekenaar te identificeren. Bijvoorbeeld door sms-authenticatie. De ondertekenaar krijgt per sms een unieke code die hij moet invullen voordat hij het document kan ondertekenen. In combinatie met de unieke link en de loggegevens is dit een extra manier om de authenticiteit van de handtekening te waarborgen. Een nieuwe en zeer betrouwbare identificatiemethode is iDIN, waarbij de ondertekenaar wordt geïdentificeerd door veilig in te loggen bij zijn bank.

Geavanceerde en gekwalificeerde elektronische handtekening

Ondertekenen met iDIN levert een geavanceerde elektronische handtekening op, speciaal voor partijen die extra zekerheid willen over de identiteit van de ondertekenaar. iDIN wordt namelijk aangemerkt als een zeer betrouwbaar identificatiemiddel.

Bij een gekwalificeerde elektronische handtekening heeft de ondertekenaar een persoonlijke code die aan hem is verstrekt door een certificeringsinstantie. Die code kan hij koppelen aan het document dat moet worden ondertekend. In de praktijk heeft bijna niemand zo’n gekwalificeerde elektronische handtekening en wordt er relatief weinig gebruik van gemaakt.

Elektronische handtekening is gewoon rechtsgeldig

Een elektronische handtekening is in de praktijk gewoon rechtsgeldig. Is het voortbestaan van je organisatie afhankelijk van je contract? Zijn er grote belangen mee gemoeid? Dan kun je kiezen voor sms-authenticatie of iDIN. Moet je dan op een bepaald moment bewijzen dat het contract is ondertekend door de juiste persoon, dan hebben deze identificatiemiddelen een extra hoge mate van betrouwbaarheid.

Wil je zien hoe het werk? Plan hier een online demo in.

 

Team Stiply

Geschreven door Team Stiply