Is digitaal ondertekenen  rechtsgeldig?

Eén van de meest gestelde vragen rondom het ondertekenen met een digitale handtekening.

Stiply rechtsgeldig digitaal ondertekenen en digitale handtekening
4CEE_header_scroll

 

De digitale handtekening is rechtsgeldig

In Nederland en de meeste Europese landen komt een overeenkomst tot stand door aanbod en aanvaarding. Dat kan mondeling, op papier of elektronisch via bijvoorbeeld internet of mail, zolang de partijen maar laten zien dat ze akkoord zijn met de inhoud van de overeenkomst. Vanaf dat moment is een overeenkomst rechtsgeldig.

Zodra iedereen akkoord is met de overeenkomst, is deze bindend en moeten de partijen zich aan de inhoud houden. Als ondertekenaars hun akkoord tot uiting brengen met een digitale handtekening (ook wel elektronische handtekening genoemd) van Stiply, ontstaat een juridisch bindende en dus rechtsgeldige overeenkomst.

Verschillende soorten elektronische handtekeningen

Vanuit Europa worden er drie verschillende niveau's beschreven. Deze niveau's zijn vastgelegd en uitgewerkt in de eIDAS-verordening. 

Deze verordening onderscheidt drie soorten digitale handtekeningen:

  1. De 'gewone' elektronische handtekening (SES);
  2. De geavanceerde elektronische handtekening (AES);
  3. De gekwalificeerde elektronische handtekening (QES)

Kort gezegd is de mate van identiteitscontrole, ook wel authenticatie genoemd, en de zekerheid van integriteit van het document bepalend voor het gebruikte handtekening niveau. 

Verdiepende en uitgebreide informatie over de rechtsgeldigheid van digitale handtekeningen  en eIDAS lees je hier.

Net zo rechtsgeldig als een geschreven handtekening

De 'gewone' elektronische handtekening (SES) is in principe net zo rechtsgeldig als een handtekening die gezet is met inkt. Het is hierbij wel van belang dat er voldoende zorg wordt gedragen rondom de identificatie van een ondertekenaar.

De wet bepaalt hierover in artikel 3:15a BW:

"Een elektronische handtekening heeft dezelfde rechtsgevolgen als een handgeschreven handtekening, indien de methode die daarbij is gebruikt voor authentificatie voldoende betrouwbaar is, gelet op het doel waarvoor de elektronische gegevens werden gebruikt en op alle overige omstandigheden van het geval."

Authenticatie is een belangrijk onderdeel van het plaatsen van een digitale handtekening. In de ondertekenoplossing van Stiply zijn diverse authenticatie methodes mogelijk als aanvulling op het ondertekenen via enkel een mailadres. Lees meer over de diverse authenticatie methodes die Stiply biedt als ondersteuning van een rechtsgeldige digitale handtekening.

 

“De vuistregel is: hoe belangrijker het contract of document, hoe beter de authenticatie in de digitale handtekening moet zijn ” 

Bewijswaarde van documenten met een digitale handtekening

Een elektronisch document met een digitale handtekening is dus rechtsgeldig en partijen moeten zich aan de inhoud houden. Maar wat als er discussie ontstaat en je bij de rechter terecht komt?

In dat geval kun je het digitaal ondertekende document in combinatie met het bewijsdocument bij de rechtbank indienen als bewijs. De rechter zal dit bewijs vrijwel altijd meewegen in zijn oordeel. In verreweg de meeste geschillen gaat het over de vraag wat er in de overeenkomst staat, en niet óf er wel een overeenkomst is. Met een rechtsgeldige overeenkomst van Stiply zit je dan goed.

 

Wanneer speelt bewijswaarde een rol?

De bewijswaarde gaat een rol spelen als de wederpartij zegt: “Ik heb dit document nog nooit gezien en nooit ondertekend”. In deze (zeldzame) gevallen kan het namelijk zijn dat jij moet bewijzen dat de overeenkomst wel degelijk door de wederpartij is getekend.

Daarom is het belangrijk dat je een goede authenticatie controle uitvoert bij het digitaal ondertekenen van een contract. Daarmee wordt meer bewijswaarde verkregen.

 

Hoe belangrijker het contract hoe beter de authenticatie

In een dergelijke situatie hangt de bewijswaarde van je elektronisch ondertekende document af van de manier waarop de ondertekenaar zich online heeft geïdentificeerd. De rechter zal achteraf dus bepalen of de identiteit voldoende is vastgesteld, in verhouding tot het belang van het contract.

Lees meer verdieping over elektronische handtekeningen en de bewijswaarde

 

digitale handtekening Stiply rechtsgeldig

 

Meer weten over de digitale handtekening?

Bekijk dan eens 1 van de onderstaande onderwerpen!

Digitaal ondertekenen Stiply contract laptop
 
Digitale handtekening

Ontdek alles over de digitale handtekening, de werking hiervan en de opties in Stiply. We leggen je graag uit hoe het werkt met digitaal ondertekenen

Uitleg over de digitale handtekening

Stiply Digitale handtekening computer of iphone
Stiply web functies

Ontdek de functionaliteiten van onze web oplossing, gebruikt door meer dan 1.000 klanten in de Benelux.

Meer over Stiply functionaliteiten

Stiply prijzen digitaal ondertekenen
Prijzen en mogelijkheden Stiply

Stiply staat bekend als de meest gebruiksvriendelijke digitaal ondertekenoplossing van de Benelux. Naast een gebruiksvriendelijke oplossing voor digitaal ondertekenen, houden we de prijzen ook vriendelijk.

Lees verder over de Stiply prijzen

Zelf ervaren hoe het werkt?

Start direct je gratis proefperiode om Stiply te testen.
Je verstuurt binnen 5 minuten je eerste contract.

 

Ervaar gratis de mogelijkheden