Is digitaal ondertekenen wel rechtsgeldig?

Het verschil tussen rechtsgeldigheid en bewijswaarde 

Stiply_RechtsgeldigheiRechtsgeldigheid digitaal ondertekenen d_Clean

Verschil tussen rechtsgeldigheid en bewijswaarde

In Nederland en de meeste Europese landen komt een overeenkomst tot stand door aanbod en aanvaarding. Dat kan mondeling, op papier of elektronisch via internet, zolang de partijen maar laten zien dat ze akkoord zijn met de inhoud van de overeenkomst.

Zodra iedereen akkoord is met de overeenkomst, is deze bindend en moeten de partijen zich aan de inhoud houden. Als ondertekenaars hun akkoord tot uiting brengen met een elektronische handtekening van Stiply, ontstaat een juridisch bindende en dus rechtsgeldige overeenkomst.

Je spreekt dus al snel van een rechtsgeldige overeenkomst. De bewijswaarde van elektronische documenten kan echter verschillen.

Lees meer over rechtsgeldigheid

Bewijswaarde en rechtsgeldigheid digitale handtekening

Bewijswaarde van elektronische documenten

Een elektronisch document is dus rechtsgeldig en partijen moeten zich aan de inhoud houden. Maar wat als er discussie ontstaat en je bij de rechter terecht komt?

In dat geval kun je het elektronisch ondertekende document bij de rechtbank indienen als bewijs. De rechter zal dit bewijs vrijwel altijd meewegen in zijn oordeel. In verreweg de meeste geschillen gaat het over de vraag wat er in de overeenkomst staat, en niet óf er wel een overeenkomst is. Met een rechtsgeldige overeenkomst van Stiply zit je dan goed.

Wanneer speelt bewijswaarde een rol?

De bewijswaarde gaat een rol spelen als de wederpartij zegt: “Ik heb dit document nog nooit gezien en nooit ondertekend”. In deze (zeldzame) gevallen kan het namelijk zijn dat jij moet bewijzen dat de overeenkomst wel degelijk door de wederpartij is getekend.

Hoe belangrijker het contract hoe beter de identificatie

In een dergelijke situatie hangt de bewijswaarde van je elektronisch ondertekende document af van de manier waarop de ondertekenaar zich online heeft geïdentificeerd. De rechter zal achteraf dus bepalen of de identiteit voldoende is vastgesteld, in verhouding tot het belang van het contract.

Bewijswaarde digitale handtekening

“De vuistregel is dus: hoe belangrijker het contract, hoe beter het identificatiemiddel moet zijn geweest” 

Identificatie

Identificatie is dus heel belangrijk bij elektronisch ondertekenen. De identiteit van de ondertekenaar moet namelijk voldoende vast komen te staan. Maar hoe weet je nou welke identificatiemethode je moet kiezen?

Stiply helpt je hierbij

In onze tool krijg je direct te zien hoe sterk het gekozen identificatiemiddel is.

Bij documenten met een beperkt (financieel) belang, heb je genoeg aan identificatie via e-mail (niveau C). Wordt het document toch wat belangrijker, of heeft deze een langere looptijd, kies dan voor identificatie via SMS. Heb je een belangrijk contract, neem dan geen risico en een sterk identificatiemiddel dat Niveau A oplevert (iDIN en Incassomachtigen).

Kies bij twijfel altijd iDIN, dat is het sterkste identificatiemiddel dat in Nederland bestaat.

Jurisprudentie

Naast alle theorie is het ook interessant om naar de praktijk te kijken. In de Nederlandse civiele rechtspraak ons slechts twee zaken bekend (1) en (2) waarbij iemand heeft gesteld dat een gewone elektronische handtekening niet voldoende betrouwbaar zou zijn. Bij de eerste zaak werd de handtekening wel voldoende betrouwbaar geacht, en bij de tweede niet. Klik hier voor een korte bespreking over deze tweede zaak.

iDIN

iDIN is een sterk authenticatiemiddel dat door de Nederlandse banken wordt aangeboden. Ondertekenaars loggen in bij hun eigen bank, vergelijkbaar met iDEAL. De bank bevestigt de identiteit van de ondertekenaar, zodat je zeker weet met wie je te maken hebt. En omdat iedereen een bankrekening heeft kan iDIN door de meeste mensen direct gebruikt worden. Je maakt daarmee gebruik van het feit dat iedereen zich al een keer bij de bank heeft geïdentificeerd. Super slim dus!

Om te beslissen welk identificatiemiddel je moet kiezen is de vuistregel dat hoe belangrijker het contract, hoe zekerder je moet weten wie er online ondertekent.

Wij raden iDIN of tenminste SMS-identificatie aan als je twijfelt.

Lees meer over identificatie

Identificatie digitale ondertekenaar

Meer weten?

Vind je antwoord gemakkelijk in de veelgestelde vragen of bel met een van onze medewerkers. 

 

 

Gratis proefaccount aanvragen

Start direct je gratis proefperiode om Stiply te testen.
Je verstuurt binnen 5 minuten je eerste contract.

 

Start proefperiode