De gebruiksvriendelijkste ondertekenoplossing van de Benelux

Sluit je ook aan bij de meer dan 1000 bedrijven die met Stiply werken!

Krijg een impressie met dit ⭐️webinar⭐️

  Is digitaal ondertekenen  rechtsgeldig?

  Eén van de meest gestelde vragen rondom het ondertekenen met een digitale handtekening.

  Stiply rechtsgeldig digitaal ondertekenen en digitale handtekening

  De digitale handtekening is rechtsgeldig

  In Nederland en de meeste Europese landen komt een overeenkomst tot stand door aanbod en aanvaarding. Dat kan mondeling, op papier of elektronisch via bijvoorbeeld internet of mail, zolang de partijen maar laten zien dat ze akkoord zijn met de inhoud van de overeenkomst. Vanaf dat moment is een overeenkomst rechtsgeldig.

  Zodra iedereen akkoord is met de overeenkomst, is deze bindend en moeten de partijen zich aan de inhoud houden. Als ondertekenaars hun akkoord tot uiting brengen met een digitale handtekening (ook wel elektronische handtekening genoemd) van Stiply, ontstaat een juridisch bindende en dus rechtsgeldige overeenkomst.

  Verschillende soorten elektronische handtekeningen

  Vanuit Europa worden er drie verschillende niveau's beschreven. Deze niveau's zijn vastgelegd en uitgewerkt in de eIDAS-verordening. 

  Deze verordening onderscheidt drie soorten digitale handtekeningen:

  1. De 'gewone' elektronische handtekening (SES);
  2. De geavanceerde elektronische handtekening (AES);
  3. De gekwalificeerde elektronische handtekening (QES)

  Kort gezegd is de mate van identiteitscontrole, ook wel authenticatie genoemd, en de zekerheid van integriteit van het document bepalend voor het gebruikte handtekening niveau. 

  Verdiepende en uitgebreide informatie over de rechtsgeldigheid van digitale handtekeningen  en eIDAS lees je hier.

  Net zo rechtsgeldig als een geschreven handtekening

  De 'gewone' elektronische handtekening (SES) is in principe net zo rechtsgeldig als een handtekening die gezet is met inkt. Het is hierbij wel van belang dat er voldoende zorg wordt gedragen rondom de identificatie van een ondertekenaar.

  De wet bepaalt hierover in artikel 3:15a BW:

  "Een elektronische handtekening heeft dezelfde rechtsgevolgen als een handgeschreven handtekening, indien de methode die daarbij is gebruikt voor authentificatie voldoende betrouwbaar is, gelet op het doel waarvoor de elektronische gegevens werden gebruikt en op alle overige omstandigheden van het geval."

  Authenticatie is een belangrijk onderdeel van het plaatsen van een digitale handtekening. In de ondertekenoplossing van Stiply zijn diverse authenticatie methodes mogelijk als aanvulling op het ondertekenen via enkel een mailadres. Lees meer over de diverse authenticatie methodes die Stiply biedt als ondersteuning van een rechtsgeldige digitale handtekening.

   

  “De vuistregel is: hoe belangrijker het contract of document, hoe beter de authenticatie in de digitale handtekening moet zijn ” 

  Bewijswaarde van documenten met een digitale handtekening

  Een elektronisch document met een digitale handtekening is dus rechtsgeldig en partijen moeten zich aan de inhoud houden. Maar wat als er discussie ontstaat en je bij de rechter terecht komt?

  In dat geval kun je het digitaal ondertekende document in combinatie met het bewijsdocument bij de rechtbank indienen als bewijs. De rechter zal dit bewijs vrijwel altijd meewegen in zijn oordeel. In verreweg de meeste geschillen gaat het over de vraag wat er in de overeenkomst staat, en niet óf er wel een overeenkomst is. Met een rechtsgeldige overeenkomst van Stiply zit je dan goed.

   

  Wanneer speelt bewijswaarde een rol?

  De bewijswaarde gaat een rol spelen als de wederpartij zegt: “Ik heb dit document nog nooit gezien en nooit ondertekend”. In deze (zeldzame) gevallen kan het namelijk zijn dat jij moet bewijzen dat de overeenkomst wel degelijk door de wederpartij is getekend.

  Daarom is het belangrijk dat je een goede authenticatie controle uitvoert bij het digitaal ondertekenen van een contract. Daarmee wordt meer bewijswaarde verkregen.

   

  Hoe belangrijker het contract hoe beter de authenticatie

  In een dergelijke situatie hangt de bewijswaarde van je elektronisch ondertekende document af van de manier waarop de ondertekenaar zich online heeft geïdentificeerd. De rechter zal achteraf dus bepalen of de identiteit voldoende is vastgesteld, in verhouding tot het belang van het contract.

  Lees meer verdieping over elektronische handtekeningen en de bewijswaarde

   

  digitale handtekening Stiply rechtsgeldig

   

  Meer weten over de digitale handtekening?

  Bekijk dan eens 1 van de onderstaande onderwerpen!

  Zelf ervaren hoe het werkt?

  Start direct je gratis proefperiode om Stiply te testen.
  Je verstuurt binnen 5 minuten je eerste contract.

   

  Ervaar gratis de mogelijkheden