Is digitaal ondertekenen  rechtsgeldig?

Eén van de meest gestelde vragen rondom het onderwerp
van de digitale handtekening.

Stiply_RechtsgeldigheiRechtsgeldigheid digitaal ondertekenen d_Clean

Een digitale of elektronische handtekening is rechtsgeldig!

In Nederland en de meeste Europese landen komt een overeenkomst tot stand door aanbod en aanvaarding. Dat kan mondeling, op papier of elektronisch via bijvoorbeeld internet of mail, zolang de partijen maar laten zien dat ze akkoord zijn met de inhoud van de overeenkomst.

Zodra iedereen akkoord is met de overeenkomst, is deze bindend en moeten de partijen zich aan de inhoud houden. Als ondertekenaars hun akkoord tot uiting brengen met een elektronische handtekening van Stiply, ontstaat een juridisch bindende en dus rechtsgeldige overeenkomst.

Verschillende soorten elektronische handtekeningen

Vanuit Europa worden er drie verschillende niveau's beschreven. Deze niveau's zijn vastgelegd en uitgewerkt in de eIDAS-verordening. 

Deze verordening onderscheidt drie soorten digitale handtekeningen:

  1. De 'gewone' elektronische handtekening (SES);
  2. De geavanceerde elektronische handtekening (AES);
  3. De gekwalificeerde elektronische handtekening (QES)

Kort gezegd is de mate van identiteitscontrole, ook wel authenticatie genoemd, en de zekerheid van integriteit van het document bepalend voor het gebruikte handtekening niveau. 

 

Lees hier meer over de niveau's van authenticatie.

Net zo rechtsgeldig als een geschreven handtekening

De 'gewone' elektronische handtekening (SES) is in principe net zo rechtsgeldig als een handtekening die gezet is met inkt. Het is hierbij wel van belang dat er voldoende zorg wordt gedragen rondom de identificatie van een ondertekenaar.

De wet bepaalt hierover in artikel 3:15a BW:

"Een elektronische handtekening heeft dezelfde rechtsgevolgen als een handgeschreven handtekening, indien de methode die daarbij is gebruikt voor authentificatie voldoende betrouwbaar is, gelet op het doel waarvoor de elektronische gegevens werden gebruikt en op alle overige omstandigheden van het geval."

“De vuistregel is dus: hoe belangrijker het contract, hoe beter het identificatiemiddel moet zijn geweest” 

New call-to-action

Bewijswaarde van elektronische documenten

Een elektronisch document is dus rechtsgeldig en partijen moeten zich aan de inhoud houden. Maar wat als er discussie ontstaat en je bij de rechter terecht komt?

In dat geval kun je het elektronisch ondertekende document bij de rechtbank indienen als bewijs. De rechter zal dit bewijs vrijwel altijd meewegen in zijn oordeel. In verreweg de meeste geschillen gaat het over de vraag wat er in de overeenkomst staat, en niet óf er wel een overeenkomst is. Met een rechtsgeldige overeenkomst van Stiply zit je dan goed.

Wanneer speelt bewijswaarde een rol?

De bewijswaarde gaat een rol spelen als de wederpartij zegt: “Ik heb dit document nog nooit gezien en nooit ondertekend”. In deze (zeldzame) gevallen kan het namelijk zijn dat jij moet bewijzen dat de overeenkomst wel degelijk door de wederpartij is getekend.

Hoe belangrijker het contract hoe beter de authenticatie en identificatie

In een dergelijke situatie hangt de bewijswaarde van je elektronisch ondertekende document af van de manier waarop de ondertekenaar zich online heeft geïdentificeerd. De rechter zal achteraf dus bepalen of de identiteit voldoende is vastgesteld, in verhouding tot het belang van het contract.

Lees meer over elektronische handtekeningen

Meer weten?

Vind je antwoord gemakkelijk in de veelgestelde vragen of bel/mail met een van onze medewerkers. 

 

 

Gratis proefaccount aanvragen

Start direct je gratis proefperiode om Stiply te testen.
Je verstuurt binnen 5 minuten je eerste contract.