De gebruiksvriendelijkste ondertekenoplossing van de Benelux

Sluit je ook aan bij de meer dan 1000 bedrijven die met Stiply werken!

 

Stiply_digitale_handtekening_Trustpilot_reviews

  Meer weten over Stiply?

  Bekijk gratis ons webinar over digitaal ondertekenen en Stiply!

  Bekijk het on demand webinar

   Identificatie en authenticatie

   Bij het digitaal ondertekenen van contracten en documenten is de authenticatie van een ondertekenaar belangrijk. We leggen je hier uit hoe authenticatie werkt in combinatie met de digitale handtekening.

   Authenticatie digitaal ondertekenen Stiply

    Wat is authenticatie?

    De eIDAS verordening1 zegt het volgende over authenticatie in relatie tot digitaal ondertekenen:
    Authenticatie is een elektronisch proces dat de bevestiging van de elektronische identificatie van een natuurlijke persoon of rechtspersoon, of van de oorsprong en integriteit van gegevens in elektronische vorm mogelijk maakt.

    Deze verordening is door de Europese unie opgesteld om duidelijkheid en richting te geven aan verschillende manieren van elektronische identificatie van personen. In deze verordening staat ook omschreven welke niveaus van elektronische handtekeningen er zijn binnen het digitaal ondertekenen van contracten. Het is belangrijk dat bij digitaal ondertekenen een goede authenticatie controle wordt uitgevoerd.

     

    Meer over rechtsgeldigheid

    Verschillende authenticatie niveaus

    Vanuit de Europese Unie worden er drie verschillende niveau's beschreven. Deze niveau's zijn vastgelegd en uitgewerkt in de eIDAS-verordening. 

    Deze verordening onderscheidt drie niveau's van de betrouwbaarheid van elektronische identificatie. 

    1. Laag
    2. Substantieel
    3. Hoog

    Samengevat, is de mate van identiteitscontrole bepalend voor het betrouwbaarheidsniveau. De identiteitscontrole is van belang om een betrouwbaarheidsniveau aan een digitale handtekening te kunnen geven. 

    Lees meer over de digitale handtekening

     

    Het bewijsdocument

    Nadat een contract door alle partijen is ondertekend, krijg jij als verzender een bewijsdocument per e-mail toegestuurd. Hierin staat alle informatie die Stiply heeft verzameld aan de hand van de gekozen authenticatiemethode. Dit bewijsdocument kan je gebruiken om achteraf aan te tonen wie de ondertekenaar is geweest.

     

    Identificatiemethode bepalen

    Verschillende niveau's van authenticatie binnen Stiply

    Stiply biedt verschillende authenticatiemethoden die je per ondertekenaar kunt selecteren. De bewijswaarde van het document kan afhangen van de methode die je kiest. Bepaal dus altijd per ondertekenaar hoe sterk de authenticatie moet zijn voor jouw te ondertekenen contract.

    Waarom is authenticatie belangrijk?

    Als je een contract laat ondertekenen dan wil je zo goed mogelijk vast kunnen stellen dat de handtekening door de juiste persoon wordt gezet. Bovendien wil je achteraf kunnen aantonen wie de ondertekenaar is geweest zodat daar geen discussie over kan ontstaan.

    Het doel is de ondertekenaar zo goed mogelijk te laten identificeren, zodat jij als verzender weet wie je contract heeft ondertekend. 

    Het is belangrijk dat de authenticatie voldoende betrouwbaar is, gelet op het doel en de inhoud van het contract of document. 

    1 artikel 3 VERORDENING (EU) Nr. 910/2014 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 23 juli 2014 betreffende elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in de interne markt en tot intrekking van Richtlijn 1999/93/EG

    Twijfel je over welke authenticatiemethode je moet kiezen?

    Kies dan in ieder geval voor SMS-authenticatie, of beter nog, voor PiM of IDIN. Dan wordt de kans in ieder geval veel kleiner dat jouw ondertekenaars achteraf kunnen ontkennen dat ze het contract hebben ondertekend. 

    Het is belangrijk om te laten zien (middels het bewijsdocument) dat de verzender zijn/haar best heeft gedaan een goede identiteitscontrole van de ondertekenaar te hebben uitgevoerd. 

    100% zekerheid bestaat daarin helaas niet, maar dat probleem heb je met een gewone (natte) handtekening ook.

    Bij document ondertekening met een beperkt (financieel) belang, heb je genoeg aan authenticatie via e-mail. Wordt het document toch wat belangrijker, kies dan voor identificatie via SMS. Heb je een belangrijk en bijvoorbeeld langlopend contract, zorg dan voor een goede authenticatie controle en een sterk identificatiemiddel (iDIN en PiM).