Digitale handtekening

Alles wat je wilt weten over de digitale handtekening

Wat is een digitale handtekening?

Een digitale handtekening is een veilige, elektronische variant van je handgeschreven (natte) handtekening. Het maakt gebruik van versleuteling om jouw identiteit te bevestigen en de authenticiteit van ondertekende documenten te waarborgen, waardoor digitale transacties zowel veilig als rechtsgeldig zijn. 

 

Deze pagina biedt informatie over alle aspecten van een digitale handtekening. 

Inhoud

Wat is het verschil tussen een digitale handtekening, een elektronische handtekening en een online handtekening? 

Het onderscheid tussen digitale handtekeningen, elektronische handtekeningen en online handtekeningen kan verwarrend lijken, maar het verschil is belangrijk om te begrijpen. In sommige juridische kaders en technische documentaties wordt namelijk een duidelijk onderscheid gemaakt, vooral in termen van de technologie en veiligheidsniveaus die elk type handtekening biedt. Hoog tijd om duidelijkheid te scheppen. 

Elektronische handtekening 

Dit is een brede, overkoepelende term die elke vorm van elektronisch ondertekenen omvat die wordt gebruikt om jouw akkoord of identiteit te bevestigen. Dit kan zo eenvoudig zijn als je naam typen onder een e-mail, een gescande afbeelding van je handtekening of zelfs een pincode.

Elektronische handtekeningen zijn flexibel en kunnen voor een breed scala aan doeleinden worden gebruikt, maar de verschillende vormen bieden niet altijd dezelfde juridische zekerheid. De wetgever draagt onbedoeld bij aan de verwarring, want er is in de wet gekozen voor de term ‘elektronische handtekening’. De IT-Jurist legt helder uit waarom, namelijk om de regelgeving onafhankelijk te maken van de technische ontwikkelingen.

Digitale handtekening

Dit type handtekening is een specifieke vorm van een elektronische handtekening. Het maakt gebruik van versleutelingstechnologieën om de veiligheid en integriteit van de ondertekende documenten te waarborgen.

Digitale handtekeningen verifiëren de identiteit van de ondertekenaar en waarborgen dat het document niet is gewijzigd nadat het is ondertekend. Deze handtekeningen zijn gebaseerd op digitale certificaten die de authenticiteit en de juridische status van de handtekening bevestigen.

Een digitale handtekening is daarmee de meest veilige en controleerbare soort van alle elektronische handtekeningen. 

Online handtekening

Dit is vaak een ander woord voor elektronische handtekening, specifiek gebruikt in de context van het internet. Het verwijst naar elke handtekening die je online zet, van een eenvoudige bevestiging tot aan geavanceerde digitale handtekeningen.

Het zegt dus vooral iets over hoe je de handtekening zet en niet zozeer iets over het gebruikte type handtekening.

Vaak worden de termen digitale handtekeningen en elektronische handtekeningen door elkaar gebruikt, waarbij beide verwijzen naar de methode om documenten elektronisch te ondertekenen, in tegenstelling tot de traditionele 'natte' handtekening. Maar hoewel alle termen verwijzen naar het proces van het elektronisch ondertekenen van documenten, bieden digitale handtekeningen door hun versleuteling en certificering de hoogste graad van veiligheid en rechtsgeldigheid. 

Hoe werkt een digitale handtekening?

Als jouw organisatie overweegt digitaal ondertekenen op te nemen in haar processen, biedt een digitale handtekening een veilige en efficiënte manier om documenten elektronisch te laten ondertekenen. We leggen uit hoe dit precies werkt.

1. Voorbereiding: Allereerst maak je een document klaar dat ondertekend moet worden. Dit kan van alles zijn, van een contract tot een intern beleidsdocument.

2. Verzend het verzoek: Met behulp van speciale software stuur je dit document naar de persoon of partij die het moet ondertekenen. De software zorgt ervoor dat er een unieke, veilige link naar het document wordt gemaakt.

3. De ondertekening: De ontvanger opent het document via de veilige link en ondertekent het digitaal. Dit proces is vergelijkbaar met het zetten van een traditionele handtekening, maar dan digitaal. De software zorgt ervoor dat de handtekening veilig aan het document wordt toegevoegd.

4. Verificatie en veiligheid: Zodra het document is ondertekend, wordt het "verzegeld" met de digitale handtekening. Dit betekent dat als iemand probeert het document te wijzigen, de handtekening dit zal aantonen. Jij als organisatie kunt met een gerust hart weten dat het document authentiek is en niet is aangepast.

5. Ontvangst en opslag: Je ontvangt het ondertekende document terug via de software, ook alle ondertekenaars krijgen de definitieve, ondertekende versie. Het komt compleet met de veilige digitale handtekening, klaar om veilig opgeslagen te worden in jullie systemen.

Voor organisaties betekent dit proces een enorme tijdsbesparing en vermindering van papierwerk. Het biedt ook een extra laag veiligheid en integriteit voor belangrijke documenten. Bovendien, omdat digitale handtekeningen juridisch erkend zijn in veel rechtsgebieden, kun je erop vertrouwen dat je documenten net zo bindend zijn als met een traditionele handtekening.

Voordelen van digitale handtekeningen

Digitale handtekeningen brengen een revolutie teweeg in de manier waarop organisaties documenten beheren en processen uitvoeren. De overstap naar digitaal ondertekenen biedt tal van voordelen, waarvan tijd- en efficiëntieverbetering de meest opvallende zijn. Hieronder volgt een uitleg van de voordelen van digitale handtekeningen, met speciale aandacht voor deze aspecten:

Tijdsbesparing: Het traditionele proces van printen, ondertekenen en scannen van documenten is tijdrovend. Zeker als de ondertekenaar zich niet op dezelfde locatie bevindt, dan moeten beide partijen dit proces doorlopen. Digitale handtekeningen maken dit proces overbodig. Documenten kunnen binnen enkele seconden digitaal worden ondertekend en teruggestuurd, wat betekent dat contracten, overeenkomsten en andere documenten veel sneller rondgaan. Dit versnelt de doorlooptijd voor projecten, deals en overeenkomsten aanzienlijk.

Efficiëntie en gemak: Digitale handtekeningen stellen je in staat om documenten te versturen en te ondertekenen vanaf elke locatie, op elk moment en vanaf elk apparaat. Dit flexibele proces elimineert de noodzaak voor fysieke aanwezigheid en maakt het mogelijk om bedrijfsvoering efficiënter te maken. Medewerkers en klanten kunnen documenten ondertekenen zonder hun bureau of huis te verlaten, wat de gebruikerservaring verbetert en operationele processen stroomlijnt.

Verbeterde veiligheid: Digitale handtekeningen bieden een hoger niveau van beveiliging dan traditionele handtekeningen. Ze maken gebruik van versleuteling om de identiteit van de ondertekenaar te verifiëren en te waarborgen dat het document niet is gewijzigd na ondertekening. Dit beschermt tegen fraude en zorgt ervoor dat de integriteit van het document behouden blijft.

Kostenbesparing: Door digitale handtekeningen te gebruiken, besparen organisaties op papier, inkt, verzendkosten en opslagruimte. Deze kosten, hoewel misschien klein op individuele basis, kunnen aanzienlijk oplopen op organisatieniveau.

Juridische erkenning en compliance: Digitale handtekeningen hebben in veel rechtsgebieden dezelfde juridische status als handgeschreven handtekeningen. Ze voldoen aan strikte regelgeving en normen, wat betekent dat documenten die digitaal zijn ondertekend, juridisch bindend zijn en kunnen worden gebruikt in juridische procedures.

Wettelijke vereisten voor digitale handtekeningen

In Nederland en binnen de Europese Unie zijn digitale handtekeningen juridisch erkend en gereguleerd, waardoor ze een veilig en rechtsgeldig alternatief vormen voor traditionele handtekeningen. Laten we eens kijken naar de wettelijke vereisten voor digitale handtekeningen en wat de Nederlandse en Europese wetgeving hierover te zeggen hebben.

Nederlandse Wetgeving

In Nederland valt het gebruik van digitale handtekeningen onder de Wet elektronische handtekeningen (artikel 3:15a BW). Deze wet, ingevoerd om de digitale economie te ondersteunen, erkent digitale handtekeningen als juridisch gelijkwaardig aan handgeschreven handtekeningen, mits ze voldoen aan bepaalde voorwaarden. De belangrijkste voorwaarde is dat de gebruikte methode voor het ondertekenen betrouwbaar moet zijn en passend voor het doel waarvoor de handtekening wordt gebruikt.


Europese Wetgeving

Op Europees niveau wordt het kader voor digitale handtekeningen bepaald door de eIDAS-verordening (Electronic Identification And Trust Services). Deze verordening stelt strikte eisen aan digitale handtekeningen en zorgt voor hun juridische erkenning binnen alle lidstaten van de Europese Unie. Volgens eIDAS kunnen digitale handtekeningen worden ingedeeld in drie categorieën:

1. Gewone elektronische handtekeningen (SES): Dit zijn de meest basale vormen van elektronische handtekeningen en staat voor de wet gelijk aan een natte handtekening, ‘indien de methode die gebruikt is voldoende betrouwbaar is, gelet op het doel waarvoor de elektronische handtekening is gebruikt’. Voorbeelden van de gewone elektronische handtekening zijn een getypte naam onderaan een e-mail, een gescande handtekening of een handtekening die met een muis of vinger is getekend. Ze zijn rechtsgeldig, maar bieden de minste zekerheid over de identiteit van de ondertekenaar.

2. Geavanceerde elektronische handtekeningen (AES): Deze handtekeningen bieden een hogere mate van beveiliging. Ze zijn uniek voor de ondertekenaar en gekoppeld aan gegevens waarmee elke wijziging van het document na ondertekening kan worden gedetecteerd. AES-handtekeningen vereisen een succesvolle identiteitsverificatie van de ondertekenaar, waardoor ze een betrouwbare link tussen de handtekening en de ondertekenaar bieden. Om de integriteit te waarborgen wordt het ondertekende document voorzien van een certificaat, uitgegeven door een officiële Trusted Service Provider (TSP). Dit type handtekening is vooral nuttig in scenario's waar een hogere mate van zekerheid vereist is over de identiteit van de ondertekenaar en de integriteit van het document.

3. Gekwalificeerde elektronische handtekeningen (QES): Dit is de meest veilige vorm van digitale handtekening. Gekwalificeerde handtekeningen worden gecreëerd met een gekwalificeerd middel voor het aanmaken van handtekeningen en zijn gebaseerd op een gekwalificeerd certificaat voor elektronische handtekeningen. Een onafhankelijke partij, een Qualified Trusted Service Provider (QTSP), controleert in dit geval de identiteit van zowel verzender als ontvanger. Als deze partij de identiteit kon vaststellen geven zij een certificaat af als bewijs. Gekwalificeerde elektronische handtekeningen bieden de hoogste mate van zekerheid en worden in alle EU-lidstaten erkend als juridisch gelijkwaardig aan handgeschreven handtekeningen.


Keuze van het type digitale handtekening

De keuze voor een bepaald type digitale handtekening hangt af van de vereisten van de specifieke situatie of transactie. Waar gewone elektronische handtekeningen voldoende kunnen zijn voor dagelijkse zakelijke communicatie, kunnen geavanceerde of gekwalificeerde handtekeningen noodzakelijk zijn voor contracten, juridische documenten, of documenten die een hoger niveau van beveiliging en verificatie vereisen.

Meer over rechtsgeldigheid van digitale handtekeningen

Veiligheidsaspecten van digitale handtekeningen

Digitale handtekeningen zijn ontworpen om het ondertekenproces snel en efficiënt te maken op een manier die de veiligheid en integriteit van elektronische documenten en transacties garandeert. Ze bieden een reeks van beveiligingsvoordelen die essentieel zijn voor het vertrouwen in ondertekende documenten. We bekijken de belangrijkste veiligheidsaspecten van digitale handtekeningen:

Authenticiteit

De eIDAS verordening definieert authenticatie in relatie tot een digitale handtekening als volgt: ‘Authenticatie is een elektronisch proces dat de bevestiging van de elektronische identificatie van een natuurlijke persoon of rechtspersoon, of van de oorsprong en integriteit van gegevens in elektronische vorm mogelijk maakt’.

Digitale handtekeningen stellen de ontvanger van een document in staat om de identiteit van de afzender te verifiëren. Dankzij de unieke persoonlijke sleutels die bij het aanmaken van een digitale handtekening worden gebruikt, kan de ontvanger er zeker van zijn dat het document echt afkomstig is van de vermeende afzender. Dit vermindert het risico op identiteitsfraude en vervalsing.

Integriteit

Een van de kernvoordelen van digitale handtekeningen is het vermogen om elke wijziging aan het document, nadat het is ondertekend, te detecteren. Als een document is gewijzigd, wordt de handtekening ongeldig. Dit zorgt ervoor dat de inhoud van het document betrouwbaar is en niet is gemanipuleerd tijdens de verzending of opslag.

Onweerlegbaarheid (onloochenbaarheid)

Digitale handtekeningen bieden een juridisch bindend bewijs dat een bepaalde actie of transactie heeft plaatsgevonden. De ondertekenaar kan niet ontkennen het document te hebben ondertekend, wat belangrijk is voor juridische en commerciële doeleinden. Dit principe van onweerlegbaarheid beschermt alle partijen betrokken bij de transactie.

In de praktijk betekent onweerlegbaarheid dat, mochten er geschillen ontstaan over de authenticiteit van een digitaal ondertekend document, er bewijs is dat de handtekening door de beweerde ondertekenaar is gezet. Dit bewijs kan – indien nodig – gebruikt worden in een juridisch proces om de actie van het ondertekenen te bevestigen. Het is een fundamenteel aspect van digitale handtekeningen omdat het de betrouwbaarheid en rechtsgeldigheid ervan ondersteunt.

Compliance met wet- en regelgeving

Digitale handtekeningen moeten voldoen aan specifieke wettelijke normen, zoals de eIDAS-verordening in de Europese Unie, om als rechtsgeldig te worden beschouwd. Door aan deze normen te voldoen, zorgen organisaties ervoor dat hun gebruik van digitale handtekeningen juridisch verdedigbaar is en erkend wordt in rechtszaken. Sommige organisaties werken met contracten die moeten voldoen aan bepaalde niveau standaarden die daarmee een specifiek niveau van elektronische handtekening vereisen. 

Door deze veiligheidsaspecten, bieden digitale handtekeningen een robuust framework voor het uitvoeren van veilige, betrouwbare en efficiënte elektronische transacties. Dit maakt ze een essentieel onderdeel van moderne bedrijfsvoering, waar de bescherming van gegevens en de integriteit van documenten van cruciaal belang zijn.

Lees meer over identificatie en authenticatie

Hoe kun je een digitale handtekening maken? 

Het maken van een digitale handtekening is vrij eenvoudig voor de eindgebruiker dankzij de beschikbare software en diensten. Maar welke opties heb je eigenlijk als je daadwerkelijk die digitale handtekening moet maken in een document? 

  • Je kunt een natte handtekening scannen en als afbeelding gebruiken
  • Je kunt je naam typen in het handtekeningenveld 
  • Je kunt met de muis van je laptop een handtekening tekenen
  • Je kunt met een stylus op een tablet een handtekening maken
  • Je kunt met je vinger op een tablet of mobiele telefoon een handtekening tekenen

Ziet jouw natte handtekening er anders uit dan wanneer je met een muis, stylus of je vinger een digitale handtekening maakt? Dat is gelukkig niet erg, de authenticatie vind niet plaats op hoe sterk je digitale handtekening lijkt op de handtekening die je met pen maakt. 

Als je je digitale handtekening gemaakt hebt en een keer gebruikt hebt binnen een oplossing, dan kun je die in de meeste gevallen eenvoudig oproepen zodra je die oplossing weer gebruikt. 

Hoe kun je een digitale handtekening zetten? 

Heb je een ondertekenverzoek ontvangen? Dan ga je je digitale handtekening zetten, leuk! Globaal doorloop je dan de volgende stappen: 

E1_email_icon Het start altijd met de e-mail die je ontvangt.
ST_icon_product_webapp Klik op de ondertekenlink die je naar een beveiligde en unieke webomgeving leidt.
E1_veiligheid_icon_test Als je klikt op 'Beginnen' doorloop je chronologisch het document met alle velden die je moet invullen.
ES_icon_contract In de ondertekenvelden (paraaf of handtekening) zet jij je digitale handtekening die je gemaakt hebt of ter plekke maakt. 
E1_veiligheid_icon_secure Alles ingevuld? Dan vul je onderin het scherm je naam in en klik je op 'Akkoord'. 
E1_email_icon Als alle ondertekenaars getekend hebben ontvangt iedereen een exemplaar van het ondertekende document.

 

Een uitgebreidere beschrijving hoe je met Stiply een digitale handtekening zet lees je in ons helpcenter. Hier tref je ook aanvullende informatie als er om SMS-authenticatie  of iDIN verificatie gevraagd wordt. 

Gebruiksscenario’s voor digitale handtekeningen 

Digitale handtekeningen hebben een breed scala aan toepassingen en zijn bijzonder waardevol voor het stroomlijnen van processen in verschillende sectoren. Hier zijn enkele gebruiksscenario's die illustreren hoe diverse teams en organisaties, waaronder HR-afdelingen, sales teams, de autobranche, het sociaal domein, en de hypotheken en verzekeringen sector, kunnen profiteren van digitale handtekeningen.


HR Processen

Onboarding van nieuwe medewerkers: Digitale handtekeningen kunnen het onboardingproces van nieuwe medewerkers aanzienlijk versnellen. Belangrijke documenten zoals arbeidsovereenkomsten, geheimhoudingsverklaringen en beleidsdocumenten kunnen digitaal worden ondertekend, wat tijd bespaart en de efficiëntie verhoogt.

Prestatiebeoordelingen: Prestatiebeoordelingsformulieren kunnen digitaal worden ondertekend door zowel de medewerker als de manager, waardoor het proces gestroomlijnd wordt en een duidelijk audittraject ontstaat.


Sales Processen

Contracten en bestellingen: Sales teams kunnen contracten en bestelformulieren snel en veilig naar klanten sturen voor digitale ondertekening. Dit vermindert de tijd tot sluiting van deals en verbetert de klanttevredenheid door het proces te versnellen.

Offerte Goedkeuringen: Digitale handtekeningen maken het mogelijk om offertes snel goed te keuren, wat essentieel is in een competitieve markt.


Autobranche

Koopovereenkomsten: Voor de aankoop van voertuigen kunnen digitale handtekeningen worden gebruikt om koopovereenkomsten efficiënt af te handelen. Dit vereenvoudigt de aankoopprocedure voor zowel de koper als de verkoper. Ook als de potentiële koper er thuis nog even over na wil denken, in dat geval kan die ’s avonds thuis ondertekenen, daar hoef de autoverkoper niet voor in de showroom te zijn. 

Occasions en inruil: als je naast nieuwe auto’s ook occasions aanbiedt, gaat dit in veel gevallen via een ander verkoopsysteem en ook afspraken over inruilen van de huidige auto van de koper worden ergens vastgelegd. Al deze overeenkomsten en afspraken kun je eenvoudig afhandelen met een digitale handtekening, ook als dat binnen diverse systemen vastgelegd wordt.

Service en onderhoudscontracten: Klanten kunnen service- en onderhoudscontracten digitaal ondertekenen, wat de administratieve last voor autobedrijven vermindert.


Sociaal domein

Schuldhulpverlening overeenkomsten: Bij kredietbanken kunnen digitale handtekeningen worden gebruikt bij het intakeproces van bewoners met financiële problemen. Het ondertekenproces wordt sneller, klantvriendelijker en gemakkelijker. 

Subsidieaanvragen: Overheden en instellingen kunnen digitale handtekeningen gebruiken voor het indienen en verwerken van subsidieaanvragen, wat het proces vereenvoudigt en versnelt.


Hypotheken - en  verzekeringen branche

Polisaanvragen en -wijzigingen: Klanten kunnen polisaanvragen en wijzigingen digitaal ondertekenen, wat de verwerkingstijd verkort en de klantenservice verbetert.

Hypotheekdocumentatie: Digitale handtekeningen versnellen het proces van het aanvragen en goedkeuren van hypotheken door het mogelijk te maken documenten elektronisch te ondertekenen en in te dienen.

Deze scenario's illustreren slechts een fractie van de potentieel revolutionaire toepassingen van digitale handtekeningen. Door het adopteren van digitale handtekeningtechnologie kunnen organisaties hun operationele efficiëntie verbeteren, de klanttevredenheid verhogen, en voldoen aan juridische vereisten voor documentbeheer en archivering.

Integratie van digitale handtekeningen in bestaande systemen

De integratie van digitale handtekeningen in bestaande systemen is een essentiële stap voor organisaties die hun processen willen digitaliseren en stroomlijnen. Met de juiste benadering kan deze integratie naadloos en efficiënt worden uitgevoerd, wat leidt tot verbeterde workflows, verhoogde productiviteit en betere beveiliging. Hieronder volgt een uitleg van hoe digitale handtekeningen kunnen worden geïntegreerd in bestaande systemen, met behulp van API's (Application Programming Interfaces).

Begrijp de behoeften van je organisatie

Voordat je begint met de integratie, is het belangrijk om de specifieke behoeften van je organisatie te begrijpen. Bepaal welke processen zouden profiteren van digitale handtekeningen en overweeg hoe deze integratie de gebruikerservaring voor zowel interne als externe stakeholders kan verbeteren.

Kies de juiste oplossing

Zoek naar een digitale handtekeningoplossing die flexibel en compatibel is met je bestaande systemen. Een oplossing die via een API kan worden geïntegreerd, biedt de mogelijkheid om digitale handtekeningen naadloos te integreren in een breed scala van toepassingen en platforms. API's stellen ontwikkelaars in staat om aangepaste integraties te bouwen die aansluiten op de unieke workflows van de organisatie.

Profiteer van bestaande integraties

Als je software hebt waarbij een integratie met digitale handtekeningen een uitkomst zou zijn, ga dan na bij je leverancier of een dergelijke integratie al bestaat. Dit kan het integratieproces aanzienlijk vereenvoudigen. Daarnaast is het zinvol om te inventariseren welke integraties er nog meer zijn met veelgebruikte software, zoals Microsoft Word. Dit soort vooraf gebouwde integraties maakt het mogelijk voor gebruikers om digitale handtekeningen direct binnen de applicaties die ze al gebruiken te creëren en te beheren, waardoor de leercurve wordt verminderd en de adoptie wordt versneld.

Ontwikkel en test de integratie

Ontwikkel de integratie met behulp van de API documentatie volgens de behoeften van je organisatie. Het is vervolgens cruciaal om uitgebreid te testen voordat de integratie breed wordt uitgerold, om ervoor te zorgen dat het systeem betrouwbaar werkt en aan alle verwachtingen voldoet.

Train je team en implementeer

Zodra de integratie is ontwikkeld en getest, organiseer dan trainingssessies voor je team om ervoor te zorgen dat iedereen weet hoe de nieuwe tools en processen werken, hoe eenvoudig een oplossing ook is. Een zorgvuldige implementatie, inclusief ondersteuning en resources voor gebruikers, is essentieel voor succes op lange termijn.

Onderhoud en blijf up to date

Technologie en organisatorische behoeften evolueren voortdurend. Wil je verder optimaliseren kijk dan eens naar de processen rondom die digitale handtekening zoals automatisch opslaan van een document zodra alle partijen getekend hebben, hier kun je bijvoorbeeld tools zoals Zapier voor gebruiken. Houd contact met je digitale handtekeningoplossing provider om op de hoogte te blijven van nieuwe functies en best practices.

Door deze stappen te volgen, kunnen organisaties de kracht van digitale handtekeningen benutten om hun digitale transformatie te versnellen. Een goed geïntegreerde digitale handtekeningoplossing verbetert niet alleen de efficiëntie en beveiliging van documentgerelateerde processen, maar verbetert ook de algehele gebruikerservaring, zowel voor interne medewerkers als voor externe partners en klanten.

FAQ

Wat is een gekwalificeerde digitale handtekening?

Een gekwalificeerde digitale handtekening is het meest beveiligde type digitale handtekening en wordt erkend als juridisch gelijkwaardig aan een handgeschreven handtekening binnen de Europese Unie, conform de eIDAS-verordening.

Dit type handtekening maakt gebruik van een gekwalificeerd certificaat dat uitsluitend wordt uitgegeven door een erkende certificeringsinstantie. Dit certificaat bevestigt de identiteit van de ondertekenaar.

Gekwalificeerde digitale handtekeningen bieden het hoogste niveau van vertrouwen en veiligheid, doordat ze sterke authenticatie, integriteit van de data en niet-verloochening garanderen.

Zijn digitale handtekeningen veilig?

Ja, digitale handtekeningen zijn ontworpen om een hoog niveau van veiligheid te bieden. Ze maken gebruik van cryptografie om de identiteit van de ondertekenaar te verifiëren en de integriteit van het ondertekende document te waarborgen. De technologie achter digitale handtekeningen helpt om zowel de ondertekenaar als de ontvanger van het document te beschermen tegen fraude en vervalsing.


Kunnen digitale handtekeningen worden vervalst?

Het vervalsen van een digitale handtekening is extreem moeilijk vanwege de complexe cryptografische technieken die worden gebruikt. Elke poging om het document te wijzigen nadat het is ondertekend, maakt de handtekening ongeldig. Hoewel geen enkel systeem 100% onfeilbaar is, bieden de huidige technologieën rond digitale handtekeningen een zeer hoog niveau van beveiliging.


Kunnen digitale handtekeningen worden gebruikt voor alle soorten documenten?

Digitale handtekeningen kunnen worden gebruikt voor alle soorten documenten en transacties waar een handtekening vereist is. Het is wel belangrijk om de lokale wetgeving en industriële richtlijnen te raadplegen om te bepalen voor welke documenten en transacties digitale handtekeningen geschikt en rechtsgeldig zijn. Hou verder goed rekening met de verschillende niveaus van digitale handtekeningen. Er kunnen hiervoor (branche-)eisen gelden of wensen vanuit het oogpunt van de waarde van een contract.  

Het gemak van een digitale handtekening zelf ervaren?


Probeer gratis    of    bekijk de demo