Veelgestelde vragen digitale handtekening

Over Stiply, onze applicatie en het digitaal ondertekenen van contracten, overeenkomsten of andere documenten

Stiply veelgestelde vragen FAQ digitaal ondertekenen
4CEE_header_scroll

 

  Over de digitale handtekening

  Een digitale handtekening is een elektronische versie van de handtekening op papier. Met een digitale handtekening kan je online een document, zoals een contract, ondertekenen. Een digitale handtekening kan je bijvoorbeeld zetten met een laptop, smartphone of tablet. Lees hier meer over de digitale handtekening.

  Een digitale handtekening is de digitale vervanger van de handtekening op papier. Bij een papieren handtekening geef je akkoord op een document met pen en inkt. Bij een digitale handtekening geef je akkoord op een document met elektronische gegevens die worden vastgehecht aan het document. het verschil zit hem in de authenticatie. Bij een digitale handtekening vindt authenticatie niet meer fysiek plaats, maar digitaal. En dit controleproces wordt ook gedocumenteerd in een zogenaamd bewijsdocument. Lees hier meer over de digitale handtekening.

  Een digitale handtekening ziet eruit als een handtekening op papier. Bij een digitale handtekening wordt de handtekening niet gezet met een pen op papier. De digitale handtekening wordt gezet met een apparaat, zoals een computer of smartphone, op een digitaal document. Het gaat hierbij ook om de totstandkoming van deze digitale vorm van handtekening.  Lees hier verder over de digitale handtekening.

  Een elektronische handtekening, ook wel digitale handtekening, is een elektronische variant van een handgeschreven handtekening. Er zijn drie varianten van de elektronische handtekening: een eenvoudige elektronische handtekening, geavanceerde elektronische handtekening en gekwalificeerde elektronische handtekening. Lees hier meer over de elektronische handtekening. 

  Een gewone elektronische handtekening (SES), ook wel eenvoudige elektronische handtekening genoemd, is de meest eenvoudige vorm van een digitale handtekening. Er wordt bij deze handtekening geen of een beperkte identificatiemethode gebruikt, waardoor de controle op de identiteit van de ondertekenaar met een mindere mate van betrouwbaarheid is vastgesteld. Hierdoor heeft deze digitale handtekening de laagste vorm van betrouwbaarheid. Lees hier meer over de gewone elektronische handtekening.

  Een geavanceerde elektronische handtekening (AES) is een digitale handtekening, waarbij de ondertekenaar op unieke wijze is verbonden aan het document. Daardoor kan de identiteit van de ondertekenaar gecontroleerd worden. Ook heeft deze digitale handtekening een hoge betrouwbaarheid als het gaat om de identiteitscontrole van de ondertekenaar. Authenticatie methodes zoals Idin of PiM voldoen aan deze eisen. Dat is belangrijk voor de rechtsgeldigheid van het document. Lees hier verder over de geavanceerde elektronische handtekening.

  Een gekwalificeerde elektronische handtekening (QES) is een digitale handtekening die is gezet met een gekwalificeerd middel en een gekwalificeerd certificaat. Het certificaat wordt uitgegeven door speciale certificaten dienstverleners, ook wel TSP (trusted service provider) genoemd.  Een gekwalificeerde digitale handtekening is altijd rechtsgeldig omdat de mate van identiteitscontole zeer hoog is. Daarnaast geldt voor de gekwalificeerde elektronische handtekening het zogenaamd ‘Proof of Burden’. Degene die claimt dat een gekwalificeerde elektronische handtekening niet (rechts)geldig is, moet dit ook aantonen. Lees hier meer over de gekwalificeerde elektronische handtekening.

  Zo werkt de digitale handtekening

  In vier stappen kun je jouw documenten digitaal ondertekenen. Stap 1 is het uploaden van je PDF- of Word-document. Stap 2 is het versturen van je document naar de ontvangers. In stap 3 is de ontvanger aan zet: hij krijgt een ondertekenverzoek in zijn mailbox en ondertekent het document. Als laatste ontvangt iedere ondertekenaar en de verzoeker het digitaal ondertekende document en een bewijsdocument in de mail. Lees hier meer over digitaal ondertekenen.

  Een digitale handtekening zet je met een digitaal apparaat zoals een computer, smartphone of tablet. De digitale handtekening zet je bijvoorbeeld op een Word of PDF document. Voor de rechtsgeldigheid van de digitale handtekening is het belangrijk dat je de identiteit van de ondertekenaar controleert. Dat doe je met een digitale ondertekenoplossing. Lees hier meer over de digitale handtekening. 

  Je kunt een digitale handtekening maken in Stiply: 

  1. Upload de overeenkomst of het contract dat ter ondertekening moet worden verzonden. Dit kan een PDF of een Word bestand zijn.
  2. Voer de gegevens van de ontvangers in en plaats de velden waar een handtekening moet komen in het document!
  3. De ontvanger krijgt het ondertekenverzoek in de mail en kan op de plekken waar om een digitale handtekening gevraagd wordt een krabbel zetten.

  Iedere ondertekenaar ontvang het digitaal ondertekende document in de mail en de verzoeker ontvangt een bewijsdocument met het gehele proces! Lees hier meer over het maken van een digitale handtekening.

  Het is afhankelijk van het niveau van de digitale handtekening aan welke eisen deze moet voldoen. Er zijn drie typen digitale handtekeningen: een eenvoudige digitale handtekening, geavanceerde digitale handtekening en gekwalificeerde digitale handtekening. Bij een eenvoudige digitale handtekening hoeft de identiteit van de ondertekenaar niet gecontroleerd te worden. Bij een geavanceerde digitale handtekening moet de ondertekenaar door identificatie zijn verbonden aan het document. Bij een gekwalificeerde digitale handtekening moet de ondertekenaar ook op betrouwbare wijze geïdentificeerd worden én moet de handtekening met een gekwalificeerd middel zijn gezet. Lees hier meer over digitale handtekeningen

  Je kunt Word documenten eenvoudig digitaal ondertekenen. Stiply zorgt er voor dat de word documenten omgezet worden naar PDF documenten. Deze blijven integer na ondertekening. Daarbij is het voor de rechtsgeldigheid van het document wel belangrijk dat je de identiteit van de ontvanger controleert. Met de Stiply for Word plug-in onderteken je jouw documenten geheel rechtsgeldig rechtstreeks vanuit je eigen Microsoft Word. Lees hier meer over digitaal ondertekenen vanuit Microsoft Word.

  Je kunt een PDF digitaal ondertekenen in Stiply:

  1. Upload het PDF bestand dat ter ondertekening moet worden verzonden.
  2. Voer de gegevens van de ontvangers in en plaats de velden waar een handtekening moet komen in het document.
  3. De ontvanger krijgt het ondertekenverzoek in de mail en kan op de plekken waar om een digitale handtekening gevraagd wordt een krabbel zetten.
  4. Iedere ondertekenaar ontvang het digitaal ondertekende document in de mail en de verzoeker ontvangt een bewijsdocument met het gehele proces!

  Lees hier meer over het digitaal ondertekenen van een PDF.  

  Het gebruik van de digitale handtekening

  De digitale handtekening wordt zowel door particulieren als bedrijven gebruikt. Er zijn vele organisaties uit verschillende sectoren die gebruik maken van de digitale handtekening vanwege het gemak, de snelheid en de kostenbesparing. Vrijwel ieder soort document is met een digitale handtekening te ondertekenen. Lees hier meer over de verschillende branches die gebruik maken van een digitale handtekening. 

  Een digitale handtekening kan je gebruiken voor alle soorten documenten die je digitaal wil laten ondertekenen. Dat kan bijvoorbeeld voor contracten van werknemers, financiële documenten zoals hypotheekovereenkomsten, opdrachtbevestigingen, huurcontracten en nog veel meer soorten documenten. Hoe dan ook zorgt het gebruik van digitale handtekeningen voor een versnelling en verlichting van het werkproces. Lees hier meer over de verschillende branches die gebruik maken van de digitale handtekening.

  Je kunt alle soorten documenten eenvoudig digitaal ondertekenen. Zoals arbeidsovereenkomsten, financiële documenten zoals hypotheekovereenkomsten, offertes, huurovereenkomsten en nog veel meer soorten documenten. Daarbij is het voor de rechtsgeldigheid van het document wel belangrijk dat je de identiteit van de ontvanger controleert. Lees hier meer over digitaal ondertekenen.

  Starten met digitaal ondertekenen

  Als je op zoek gaat naar software voor digitaal ondertekenen zijn er een aantal onderscheidende factoren. De functionaliteiten, gebruiksvriendelijkheid, service, veiligheid en privacy en opties tot het implementeren van jouw eigen huisstijl en maatwerk bepalen vaak welke software voor digitaal ondertekenen bij jouw bedrijf past. In deze blog lees je meer over hoe je de juiste digitale ondertekenoplossing kiest

  Je kan in 3 eenvoudige stappen starten met digitaal ondertekenen. De eerste stap is het vrijblijvend testen en ervaren van digitaal ondertekenen met een proefaccount. De tweede stap is het kiezen van de juiste hoeveelheid gebruikers voor jouw bedrijf. De derde stap is het afnemen van een abonnement zodat je aan de slag kan met digitaal ondertekenen! Lees hier meer over starten met digitaal ondertekenen. 

  Een digitale handtekening heeft veel voordelen. Een digitale handtekening is sneller, eenvoudiger, gebruiksvriendelijker, beter voor het milieu, geeft meer inzicht in de status van documenten en bespaart heel veel tijd en daarmee kosten. Lees hier meer over de digitale handtekening. 

  Een digitale handtekening kan je gratis zetten met bijvoorbeeld Microsoft Word. Voor een rechtsgeldige handtekening moet je echter de identiteit van de ondertekenaar controleren. Daarvoor heb je een digitale ondertekenoplossing nodig, zoals Stiply. Wij hebben een gratis proefperiode van 14 dagen. Maak een gratis proefaccount aan.

  Rechtsgeldigheid digitaal ondertekenen

  Bij de digitale handtekening wordt het online identificeren van de ondertekenaar officieel authenticatie genoemd. De eIDAS staat voor Electronic Identities and Trust Services en is een Europese regeling voor elektronische identificatiemiddelen. De eIDAS verordening stelt dat authenticatie een elektronisch proces is, dat de bevestiging van de elektronische identificatie van een natuurlijke persoon of rechtspersoon, of van de oorsprong en integriteit van gegevens, in elektronische vorm mogelijk maakt. Kortom: met authenticatie controleer je op digitale wijze de identiteit van de ondertekenaar. Lees hier meer over authenticatie.

  De eIDAS verordening stelt dat een digitale handtekening net zo rechtsgeldig is als een handtekening op papier, zolang je een voldoende betrouwbare authenticatie methode gebruikt voor het document dat je laat ondertekenen. Dat betekent dat je de identiteit van de ondertekenaar controleert. Daarnaast dien je te kijken naar de informatie en het document dat je wil laten tekenen ten opzichte van het betrouwbaarheidsniveau van je authenticatie methode. Lees hier meer over de rechtsgeldigheid van digitale handtekeningen

  Een digitale handtekening is rechtsgeldig als je een voldoende betrouwbare authenticatie methode gebruikt. De eIDAS-verordening stelt dat er drie soorten digitale handtekeningen zijn, op basis van het niveau van authenticatie: de gewone elektronische handtekening (SES), de geavanceerde elektronische handtekening (AES) en de gekwalificeerde elektronische handtekening (QES). Lees hier meer over wanneer een digitale handtekening rechtsgeldig is

  Digitaal ondertekenen is net zo veilig, en soms zelfs veiliger, dan een handtekening op papier. Daarvoor moet de leverancier van de digitale ondertekenoplossing wel zorg dragen voor de privacy van de gebruiker, de integriteit van de documenten en beveiligingsmaatregelen nemen, zoals het uitvoeren van een jaarlijkse pentest en het ISO certificeren van de organisatie en software oplossing.. Lees hier meer over de veiligheid van digitaal ondertekenen bij Stiply.

  De verificatie van een digitale handtekening gebeurt door het controleren van de identiteit van de ondertekenaar. Je kan de ondertekenaar online identificeren door een betrouwbare authenticatie methode toe te passen, zoals iDIN of PiM authenticatie. Daarnaast bevat ieder digitaal ondertekend document een zogenaamde hash code. Aan de hand van deze code kan je (laten) controleren of een ondertekend document integer is. Lees hier meer over het verifiëren van een digitale handtekening.

  Er zijn verschillende methodes waarmee je de ondertekenaar van een document online kan identificeren. Dit heet ook wel authenticatie. Voorbeelden van online identificatiemethodes zijn authenticatie via e-mail, SMS, PiM, iDIN of een incassomachtiging. Lees hier meer over de verschillende manieren waarop je iemand zich online kan laten identificeren.

  iDIN is een product van Nederlandse banken dat wordt gebruikt om mensen zich digitaal te laten identificeren. Bij een digitale handtekening met iDIN authenticatie logt de ondertekenaar in via zijn bank, en wordt zo geïdentificeerd. Zo weet jij met een hoge mate van zekerheid dat de handtekening  is gezet door de juiste persoon. Met een iDIN authenticatie is het mogelijk om een geavanceerde elektronische handtekening te (laten) zetten. Lees hier meer over iDIN authenticatie

  PiM is de Persoonlijke Identificatie Manager van KPN. In de PiM app worden jouw persoonsgegevens opgeslagen, die je kan gebruiken om je met jouw unieke QR-code te identificeren of bijvoorbeeld in te loggen  bij verschillende organisaties. Zo kan je met de PiM app inloggen op een website, of je bijvoorbeeld identificeren bij het zetten van een digitale handtekening. PiM is een betrouwbare bron van informatie omdat er gebruik wordt gemaakt van iDIN data als basis. Lees hier meer over PiM authenticatie. 

  Over de digitale incassomachtiging

  Een SEPA machtiging, ofwel SEPA incasso machtiging, is een autorisatie van de klant om factuurbedragen automatisch te laten incasseren van zijn bankrekening. Dit gebeurt aan de hand van een machtigingsformulier dat moet worden ingevuld door de klant. Via Stiply is het mogelijk om in één proces zowel een contract digitaal te laten ondertekenen en direct een geldige SEPA incassomachtiging op te halen. Lees meer over de geldige digitale SEPA incassomachtiging met Stiply.

  Een digitale incassomachtiging is een autorisatie van de klant om factuurbedragen automatisch te laten incasseren van zijn bankrekening. De klant vult hiervoor een machtigingsformulier in. Je kan met de digitale ondertekenoplossing van Stiply in één proces een digitale handtekening en een digitale incassomachtiging ophalen. Lees meer over de geldige digitale SEPA incassomachtiging met Stiply.

  Bij een digitale incassomachtiging verleent een klant toestemming om factuurbedragen automatisch te laten incasseren van zijn bankrekening. Met Stiply kan je een contract versturen aan je klant. De klant wordt nadat hij het contract heeft goedgekeurd direct doorgelinkt naar zijn bank om een incassomachtiging te verstrekken. Stiply is hiervoor geaccrediteerd Mandaat Service Provider (MSP) bij de Betaalvereniging Nederland waardoor de incassomachtiging kunnen worden uitgevoerd bij banken als ABN AMRO, Rabobank, ING en Triodos. Lees meer over een digitale incassomachtiging met Stiply. 

  Er zijn meerdere voordelen van een digitale incassomachtiging. Je kan machtigingen volledig digitaal afhandelen wat gebruiksvriendelijker is voor zowel de verstrekker van de machtiging als de aanvrager. Daarnaast gaat het terugboekingsrisico van 13 maanden naar 8 weken bij een B2C machtiging en is er geen terugboekrisico bij een B2B machtiging. Tot slot worden de machtigingsgevens direct geregistreerd bij de bank van de klant, klopt het rekeningnummer altijd en is er een hogere slagingskans bij de eerste incasso. Lees meer over de voordelen van een digitale incassomachtiging met Stiply.

  Benieuwd wat Stiply voor uw organisatie kan betekenen?
  Plan vrijblijvend een demo!