Authenticatiemethoden

Belangrijk: Kies de juiste authenticatiemethode voor je documenten.

Wat is een authenticatiemethode?

Als je een contract laat ondertekenen dan wil je zo goed mogelijk vast kunnen stellen dat de handtekening door de juiste persoon wordt gezet. Bovendien wil je achteraf kunnen aantonen wie de ondertekenaar is geweest zodat daar geen discussie over kan ontstaan.

Het doel is dus altijd om de ondertekenaar zo goed mogelijk te identificeren, zodat jij als verzender weet wie je contract heeft ondertekend. Let op: De verschillende authenticatiemethoden die Stiply aanbiedt, variëren van zeer eenvoudige tot sterke identificatie. Houd bij het kiezen van de juiste methode deze vuistregel in gedachten: Hoe belangrijker het contract, hoe beter het authenticatiemiddel moet zijn geweest”

Hoe belangrijker het contract hoe beter het authenticatiemiddel moet zijn.

Bewijsdocument

Nadat een contract door alle partijen is ondertekend, krijg jij als verzender een bewijsdocument per e-mail toegestuurd. Hierin staat alle informatie die Stiply heeft verzameld aan de hand van de gekozen authenticatiemethode. Dit bewijsdocument kan je gebruiken om achteraf aan te tonen wie de ondertekenaar is geweest.

Verschillende niveaus van authenticatie|

Stiply biedt verschillende authenticatiemethoden die je per ondertekenaar kunt selecteren. De bewijswaarde van het document kan afhangen van de methode die je kiest. Bepaal dus altijd per ondertekenaar hoe sterk de authenticatie moet zijn voor jouw contract.

E-mail – Niveau C

De meest simpele vorm van authenticatie is per e-mail. Als je geen authenticatiemethode selecteert dan logt Stiply alleen naar welk e-mailadres je het contract hebt verstuurt. Als het contract wordt ondertekend kun je er redelijkerwijs vanuit gaan dat de eigenaar van het e-mailadres dit heeft gedaan. Echter, Stiply kan natuurlijk niet controleren of een collega of partner ook toegang heeft tot het e-mailadres. Bovendien kan een e-mail worden doorgestuurd naar iemand anders en via dat e-mailadres worden ondertekend. Daarnaast is het niet te controleren of het e-mailadres überhaupt van de juiste persoon is. Iedereen kan online immers een e-mailadres aanmaken met een willekeurige naam.

Kortom, een elektronische handtekening op basis van alleen een e-mailadres is vrij eenvoudig en geeft niet dezelfde garanties als een natte handtekening. Deze vorm van authenticatie wel geschikt voor contracten met een laag belang, zoals aanmeldformulieren of documenten met een laag financieel belang.

Het voordeel is dat authenticatie per e-mail simpel werkt en in de praktijk zeer vaak wordt gebruikt.

SMS – Niveau B

Is alleen e-mail authenticatie niet voldoende? Kies dan voor een aanvullende SMS-authenticatie. Voordat de ondertekenaar het contract kan afronden ontvangt hij eerst een SMS met daarin een code die hij moet invullen. De kans dat iemand anders het contract tekent wordt daarmee stukken kleiner aangezien deze persoon naast de e-mail inbox ook toegang moet hebben tot de telefoon om de SMS-code te kunnen ontvangen en de ondertekening te kunnen afronden. Hierdoor is het een stuk aannemelijker dat de juiste persoon heeft getekend.

Natuurlijk kan Stiply ook hierbij niet controleren of het e-mailadres en het telefoonnummer van de juiste persoon zijn, maar de kans op fouten wordt een heel stuk kleiner.

iDIN – Niveau A

iDIN is op dit moment het sterkste online authenticatiemiddel dat in Nederland bestaat. iDIN is een product van de Nederlandse banken waarbij een ondertekenaar moet inloggen bij zijn bank om zichzelf te identificeren (er hoeft hierbij geen geld overgemaakt te worden). De bank bevestigt de identiteit van de ondertekenaar, zodat je zeker weet met wie je te maken hebt. Je maakt daarmee gebruik van het feit dat iedereen zich al een keer bij de bank heeft geïdentificeerd. Super slim dus! Omdat iedereen een bankrekening heeft kan iDIN door de meeste mensen direct gebruikt worden.

Als je iDIN als authenticatiemethode selecteert wordt de ondertekenaar na het zetten van zijn handtekening automatisch doorgeleid naar zijn bankomgeving om zich daar te identificeren.

Incassomachtigen – Niveau A

Wil je niet alleen een contract laten ondertekenen maar daarnaast ook een geldige incassomachtiging verkrijgen? Bijvoorbeeld doordat je een dienst levert waarbij je maandelijks geld moet incasseren van je klant, kies dan als authenticatiemethode voor de incassomachtiging. Hiermee sla je twee vliegen in één klap want naast een geldige machtiging gebruikt Stiply de machtiging ook als identificatiemethode.

Voordat de ondertekenaar het contract kan afronden wordt hij automatisch doorgeleid naar zijn bankomgeving. Na te zijn ingelogd wordt de ondertekenaar gevraagd of hij inderdaad een machtiging wil afgeven. Incassomachtigen is zowel mogelijk voor B2B als B2C. Wil je ook via Stiply incassomachtigingen afsluiten? Neem dan contact met ons op.

Welke methode voor jouw documenten?

De grote vraag is natuurlijk, welke methode kies je voor welk document? De vuistregel hierbij is: hoe belangrijker het contract, hoe beter het identificatiemiddel moet zijn geweest.

Bij documenten met een beperkt (financieel) belang, heb je genoeg aan identificatie via e-mail (Bewijswaarde A). Wordt het document toch wat belangrijker, of heeft deze een langere looptijd, kies dan voor identificatie via SMS. Heb je een belangrijk contract, neem dan geen risico en een sterk identificatiemiddel dat Bewijswaarde A oplevert (iDIN en Incassomachtigen).

Kies bij twijfel altijd iDIN, dat is het sterkste identificatiemiddel dat in Nederland bestaat.